محل تبلیغات شما
دیشب خیلی دلم تنگ شد واسش.کلیپ اهنگ عذاب محسن یگانه رو براش فرستادم جواب داد و یکم حرف زدیم.جالبه کسی که تا دیروز میگفت ترجیح من اینه.دیشب میخواست بار مسیولیت کارشو بندازه گردن من مسخره ترین بخشش اینجاس که فکر میکنه من راحتتر از اونم.نمیدونه اون اگه یه مشکل داره من هزار و یه مشکل دارم.من کاملا باید دو شخصیتی رفتار کنم نمیدونم تهش چی میشه اما سخت داره میگذره

پنج شنبه 22 خرداد 99

چهار شنبه 31 اردیبهشت 99

یکشنبه 28 اردیبهشت 99

مشکل ,یه ,دیشب ,نمیدونه ,اگه ,اونم ,یه مشکل ,مشکل داره ,اگه یه ,داره من ,من هزار

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها