محل تبلیغات شما
از یه طرف با خودم میگم تا زمانی که بیام اینجا و بنویسم براش این حس دلتنگی لعنتی ولم نمیکنه.اما از طرفی هم اگه اینجا ننویسم واقعا میترکم کاملا دورو شدم.با اطرافیان باید عادی رفتار کنم اما با خودم تماما در حال جنگ و خونریزیم ساعت 4 ساعت ما بود.ساعت 4 که میشه دلتنگ تر میشم.تو این چند روز چندبار تا پای پیغام دادن بهش رفتم اما گفتم وقتی نمیخواد دنبال چی هستی. حال این روزام حال آهنگ عذاب محسن یگانه اس حالا که امید بودن تو در کنارم داره می میره منم و گریه ممتد

پنج شنبه 22 خرداد 99

چهار شنبه 31 اردیبهشت 99

یکشنبه 28 اردیبهشت 99

حال ,ساعت ,تو ,بهش ,دادن ,گفتم ,با خودم ,ساعت 4 ,اما گفتم ,گفتم وقتی ,رفتم اما

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

افتتاح حساب و سرمایه گذاری درترکیه دهنمکی