محل تبلیغات شما
یعنی تموم حس میکنم این آخرین روزایه با هم بودنه یعنی تموم باید برم وقتی دلت با رفتنه میرم ولی هر جا برم رویای تو صد سال دیگم با منه میرم ولی یادم بیفت هر جا چراغی روشنه من آرزویی بعد تو ندارم بخوام کنار تو بذارم بری دووم نمیارم این زندگی رو بعد تو نمیخوام آخه برام همه ی دنیام تویی دار و ندارم میری تحمل میکنم تنهایی و با اینکه میدونم دلت با خونه نیست میری و می مونم بهت ثابت کنم هر کی تحمل میکنه دیوونه نیست من آرزویی بعد تو ندارم بخوام کنار تو بذارم بری دووم

پنج شنبه 22 خرداد 99

چهار شنبه 31 اردیبهشت 99

یکشنبه 28 اردیبهشت 99

تو ,ندارم ,آرزویی ,بخوام ,جا ,یعنی ,بعد تو ,آرزویی بعد ,من آرزویی ,هر جا ,میرم ولی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

یادداشت