محل تبلیغات شما
عجب دنیای کثیفیه این دنیا تو روزایی که من دارم خون میخورم از نبودش اون داره عکسای پروفایل خندونشو مرتب عوض میکنه و جالبه که عکس پروفایل من یاداور تمام لحظه هام با اونه عجب دنیای کثیفیه این دنیا اگر خدایی هست عدالتی هم هست.میسپارم به خودش، حال خودمو حال اونو

پنج شنبه 22 خرداد 99

چهار شنبه 31 اردیبهشت 99

یکشنبه 28 اردیبهشت 99

عجب ,هست ,حال ,پروفایل ,کثیفیه ,دنیای ,عجب دنیای ,این دنیا ,کثیفیه این ,دنیای کثیفیه ,اگر خدایی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

گروه تایپ و ترجمه کلمه یادداشت های نیموس